ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

หนังสือประชาสัมพันธ์

#
เลขที่หนังสือ
วันลงนาม
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อผู้เผยแพร่
วันเผยแพร่
ไฟล์
 1  -  15-11-2566  คำสั่งแต่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐาน [ขนาดไฟล์(370.00 kb)]  คำสั่งแต่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานที่สูงขึ้น ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  นางสาวสายสุนีย์ ลำภา  15-11-2566
ไฟล์ทั้งหมด : 1 จำนวนหน้า : 1 [ 1 ]