ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

หนังสือประชาสัมพันธ์

#
เลขที่หนังสือ
วันลงนาม
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อผู้เผยแพร่
วันเผยแพร่
ไฟล์
 1  -  24-01-2567  ประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร [ขนาดไฟล์(96.20 kb)]  ประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร เรื่องแจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ  นางสาวสายสุนีย์ ลำภา  23-01-2567
ไฟล์ทั้งหมด : 1 จำนวนหน้า : 1 [ 1 ]